DESTIN

DESTIN

Apariţia în seria „operelor alese” şi a romanului „Destin”, într-o ultimă ediţie (revăzută pentru o posibilă definitivare), am socotit-o necesară nu doar pentru eventuala sa nouă valoare literară,  ci şi pentru că el poate însemna, pe de-...

Read More
CRONICĂ de RĂZBOI

CRONICĂ de RĂZBOI

Ideea unei cărţi mai cuprinzătoare despre participarea poporului nostru la războiul antifascist — care să înceapă din preajma din nopţile înfrigurate ale insurecţiei armate din august 1944 să se termine în ziua victoriei finale asupra Germaniei hitle...

Read More
ARGUS

ARGUS

Ȋn căutarea altor mijloace şi modalități literare ce ar fi putut fi folosite cu succes în această acțiune de ȋnsemnată revigorare a stilului meu literar, mi-am îndreptat atenția şi interesul asupra literaturii încă impropriu numită. „politistă”...

Read More