Critic-Perpessicius

Critic-Perpessicius

Perpessicius : ,,Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor 1957-1960” (Editura pentru literatură 1960) „Nopţi înfrigurate…” reconstituie, în panouri mai mari sau mai reduse de un variat timbru cromatic, felurite aspecte din...

Read More
Critic-Nic. Manolescu

Critic-Nic. Manolescu

Nicolae Manolescu – ,,CONTEMPORANUL” nr. 2/1963 …Fuga (Focul negru) depăşeşte simţitor tot ceea ce autorul a scris mai înainte. Ce face valoarea deosebită a acestui roman? În primul rând, o excepţională autenticitate. Fuga evocă eve...

Read More
Critic-Alex Ştefănescu

Critic-Alex Ştefănescu

Alex. Ştefănescu : ,,Scânteia” – 29 martie 1978 Aurel Mihale: ,,Focurile” Trilogia Focurile, cuprinde, după cum mărturiseşte autorul însuşi, romanul Fuga, revăzut, completat şi intitulat acum Focul negru, romanul Focul alb, în înteg...

Read More