AUREL MIHALE

Licenṭiat al Seminarului Pedagogic “Titu Maiorescu”, Aurel Mihale (n .1922) ṣi-a definitivat doctoratul ȋn filozofie estetică. A avut o ȋndelungată activitate pedagogică.
Debutul literar ȋn poezie l-a avut ȋn 1943 iar cel ȋn proză ṣase ani mai târziu cu nuvela “Vin apele”.
Din apariṭiile editoriale – 32 de volume de povestiri, nuvele, romane,  eseuri.
Cele mai cunoscute titluri :
– trilogia  “Cronică de război” (1999); “Nopṭi ȋnfrigurate”; “Pământ ȋnsăngerat”; “Flamura purpurie”;
– trilogia “Focurile” (2000): “Focul negru”, “Focul alb”, ”Focul roṣu”;
– trilogia “Pămănt, pămănt …” (2001 ): “Valul sălbatic“, “Mlaṣtina bucuriei“, “Liniṣtea câmpiei“;
– trilogia “Argus” (2002):  “Dublă rocadặ in munṭi“, “Nopṭile Sarmizei“, “Blestemul ingerului negru“; 
A scris scenariile: “Am fost ṣaisprezece“ ṣi “Emisia continuă“. 
Premiul pentru Literaturặ (1949). 
Premiile de Stat (1957, 1963) – retrase de autorităṭile P.C.R. chiar in ziua decernării. 
Ulterior autorul refuză anticipat orice premiu.
Premiul Special al Uniunii Scriitorilor pentru intreaga activitate (2001) .