Critic-Perpessicius

Critic-Perpessicius

Perpessicius : ,,Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor 1957-1960” (Editura pentru literatură 1960) „Nopţi înfrigurate…” reconstituie, în panouri mai mari sau mai reduse de un variat timbru cromatic, felurite aspecte din ceea ce s-ar putea numi fresca ultimului război ce l-am purtat după 23 August împotriva hitleriştil...

Critic-Nic. Manolescu

Critic-Nic. Manolescu

Nicolae Manolescu – ,,CONTEMPORANUL” nr. 2/1963 …Fuga (Focul negru) depăşeşte simţitor tot ceea ce autorul a scris mai înainte. Ce face valoarea deosebită a acestui roman? În primul rând, o excepţională autenticitate. Fuga evocă evenimentele din timpul prăbuşirii frontului hitlerist, de pe Volga. Romanul debutează cu fixarea atmos...

Critic-Alex Ştefănescu

Critic-Alex Ştefănescu

Alex. Ştefănescu : ,,Scânteia” – 29 martie 1978 Aurel Mihale: ,,Focurile” Trilogia Focurile, cuprinde, după cum mărturiseşte autorul însuşi, romanul Fuga, revăzut, completat şi intitulat acum Focul negru, romanul Focul alb, în întegime inedit, şi viitorul roman, Focul roşu. Iar obiectivul principal al trilogiei îl constituie reali...