Nicolae Manolescu – ,,CONTEMPORANUL” nr. 2/1963

Fuga (Focul negru) depăşeşte simţitor tot ceea ce autorul a scris mai înainte. Ce face valoarea deosebită a acestui roman?
În primul rând, o excepţională autenticitate. Fuga evocă evenimentele din timpul prăbuşirii frontului hitlerist, de pe Volga. Romanul debutează cu fixarea atmosferei de tensiune, de panică, din preajma înfrângerii decisive…
…Ȋn al doilea rând, Fuga are meritul de a surprinde cu subtilitate ecoul acestor evenimente neobişnuite în conştiinţe. Din acest punct de vedere, Fuga este romanul unor transformări morale.
… Figura centrală a romanului e sergentul Jiga, un ţăran vânjos şi hotărât, cu extraordinară putere de a învinge dificultăţile. La început, Jiga e un egoist, preocupat de a obţine o permisie. Această primă formă de dezugst, de ură faţă de război îl împinge la acte de inumanitate. Îşi poartă grupa prin foc, executând orbeşte ordinele… Retrăgându-se apoi înspăimântat că ar cădea prizonier, Jiga îşi pune toate speranţele în această fugă. Vrea să scape din infern şi să ajungă acasă, fără să se întrebe dacă aceasta e calea cea adevărată. Cu o tenacitate nemaipomenită, Jiga îşi realizează planul. Dar fugarul întors pe furiş acasă nu mai e neclintitul sergent care plecase  de la cotul Donului. Experienţa retragerii l-a zguduit profund, i-a spulberat încrederea. ,,Am fugit degeaba!” îşi să seama l Jiga într-un târziu. Mutaţia care se produce în conştiinţa personajului e urmărită de autor cu mare atenţie. Mihale nu se grăbeşte să accentueze revelaţiile sufleteşti ale sergentului şi admirabilă e tocmai această lipsă de ostentaţie. Vedem însă treptat cum revolta individualistă a lui Jiga, reacţiile lui brutale şi egoiste devin o înţelegere mai adâncă a situaţiei tragice în care fuseseră împinşi multe mii de oameni. Jiga încetează a se gândi numai la propria-i salvare, dovedind un spirit  generos şi putere de sacrificiu…
…Izbăvitoare e în acest roman, lipsa deplină de artificiu. Autorul, nepreocupat să analizeze reacţiile personajelor, zugrăveşte ce vede, aşa că Fuga (Focul negru) e un roman aproape cinematografic, cu o mişcare uimitor de vie…                                                                                                                                             Nicolae Manolescu